Publikationer

Nedan presenteras ett urval av rapporter och artiklar från tidigare engagemang. För fler skrifter se under CV i menyn.

2017 Sickness Absence and Disability Pension After Breast Cancer Diagnosis: A 5-Year Nationwide Cohort Study. Kvillemo P, Mittendorfer-Rutz,E, Bränström, R, Nilsson, K, Alexanderson K. Journal of Clinical Oncology.2017;44(11)JCO.2015.66.061 Länk

2017 Coping and stress managemet training with special focus on women with breast cancer. Kvillemo P. Doktorsavhandling. Sektionen för försäkringsmedicin, Institutionen för klinisk neurovetenskap. Stockholm, Karolinska Institutet Länk

2016 Feasibility and outcomes of ab Internet-based mindfulness training program: a pilot randomized controlled trial. Kvillemo P, Brandberg Y, Bränström R. JMH. 2016 Jul-Sept 3;3 Länk

2016 Cancervården - utmaningar och möjligheter. Riksdagen, Socialutskottet, Rapport 2015/16: RFR 13 Länk

2014 Implementation of a Multicomponent Responsible Beverage Service Programme in Sweden - A Qualitative Study of Promoting and Hindering Factors. Haggård, U, Trolldal, B, Kvillemo, P, Guldbrandsson, K. Nordic Studies on Alcohol and Drugs.ISSN (Online) 1458-6126,DOI: 10.2478/nsad-2014-0038, December 2014 Länk

2014 Coping with breast cancer: a meta-analysis. Kvillemo P1, Bränström R2. PLoS One. 2014 Nov 25;9(11):e112733. doi: 10.1371/journal.pone.0112733. eCollection 2014 Länk

2013 Länsrapport 2012. Östersund, Statens folkhälsoinstitut Länk

2013 Barn och unga 2013 - utvecklingen av faktorer som påverkar hälsan och genomförda åtgärder. Östersund, Statens folkhälsoinstitut Länk

2013 Effects of Mindfulness training on Levels of Cortisol in Cancer Patients. Bränström, R1,2,3 PhD, Kvillemo, P1 MSc, & Åkerstedt, T3.Psychosomatics. 2013 Mar-Apr;54(2):158-64. doi: 10.1016/j.psym.2012.04.007. Epub 2012 Dec 4

2012 Implementering av Ansvarsfull alkoholservering i sex kommuner - en kvalitativ studie. Stockholm, STAD Länk

2012 Ansvarsfull alkoholservering - Effekter på våldsbrottsligheten i landets kommuner. STAD-rapport 50 Länk

2011 A Randomized Study of the Effects of Mindfulness Training on Psychological Well-being and Symptoms of Stress in Patients Treated for Cancer at 6-month Follow-up. Richard Bränström, Pia Kvillemo and Judith Tedlie Moskowitz. International Journal of Behavioral Medicine. DOI: 10.1007/s12529-011-9192-3Online First™ Länk

2011 Experiences of a Mindfulness Based Stress Reduction Intervention. Pia Kvillemo1 MSc & Richard Bränström1,2 PhD. Cancer Nursing, Jan-Feb; 34(1):24-31 Länk

2010 Self-report Mindfulness as a Mediator of Psychological Wellbeing in a Stress Reduction Intervention for Cancer Patients – A randomized study. Bränström, R1,2 PhD, Kvillemo, P1 MSc, Brandberg, Y1 & Moskowitz, JT3 PhD MPH. Annals of Behavioral Medicine, 39 (2):151-61 Länk


2010 Kartläggning av insatser för barn och ungdomar i risksituationer 2010. Östersund, Statens folkhälsoinstitut Länk

2010 Låt tusen blommor blomma – Uppföljning av statliga stimulansmedel riktade till vård och omsorg om äldre personer. Stockholm, FBA/Kontigo (för Socialstyrelsen)

2009 Beskrivning av verksamheter som vänder sig till barn vars föräldrar missbrukar. Stockholm, FBA

2009 RFSU och hiv/sti-preventionen. En utvärdering av RFSU:s användning av statligt bidrag i den hiv/stipreventiva arbetet. Stockholm, FBA

2008 Det drogförebyggande arbetet i Sverige 2007. Östersund, Statens folkhälsoinstitut Länk

2008 Effekter av lokalt alkohol- och narkotikaförebyggande arbete. Utvärdering av det förebyggande arbetet i sex försökskommuner. Huvudrapport. 2008. Östersund, Statens folkhälsoinstitut Länk

2008 Alkoholförebyggande arbete på krogen och bland folkölsförsäljare i sex försökskommuner. Östersund, Statens folkhälsoinstitut Länk

2008 Länsrapport 2007, Östersund, Statens folkhälsoinstitut Länk

2008 Utvärdering av ”Skolan förebygger”- en studie av måluppfyllelse och arbetsprocess i den nationella satsningen för att sprida verksamma förebyggande metoder i skolan. Stockholm, STAD

2008 Utvärdering av Socialmedicinska häktesprojektet i Stockholm, Stockholm, FBA

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)